sebet.az onlayn maqazin

Dərinin kosmetik salonda təmizlənmə üsulları

Dərinin kosmetik salonda təmizlənmə üsullarıDərinin yumşaq və elastik qalması üçün dəridəki piy vəzilərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Onlar tərəfindən hazırlanan piy maddəsi üzün dərisi boyu bərabər yayılaraq özünəməxsus qoruyucu təbəqə əmələ gətirir.
Ancaq bəzi səbəblərdən (hormonal, maddələr mübadiləsinin yaşa uyğun dəyişiklikləri, dərinin özünün bəzi xüsusiyyətləri, dəriyə düzgün qulluq edilməməsi və s.) dəridəki vəzilər tərəfindən piyin ifraz edilməsi artaraq dəridə məsamələrin tutulmasına da səbəb ola bilər. Havanın təsiri altında piy tıxacı yaraşıqsız qara nöqtənin - kamedonun, bəzi hallarda isə dəri altından qalxan ağ nöqtənin - ağ civzənin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Tutulmuş məsaməyə bakteriyalar daxil olduqda, həmin sahədə iltihablaşma prosesi başlayaraq irinli sızanaqların yaranmasına səbəb olur. Dəridə iltihabi proseslərin profilaktikası məqsədi ilə onu kamedon və ağ civzələrdən təmizləmək lazımdır. Bu problemləri həll etmək üçün kosmetik salonlarda aparılan xüsusi dəri təmizlənmə üsullarından istifadə etmək olar.
kosmetoloqların rəyinə görə dərinin kosmetik salonda təmizlənməsi bir çox qadınların hesab etdiyi kimi, heç də əlavə "israfçılıq" deyil, dərinin sağlam və təravətli saxlanması üçün vacib hesab edilən zərurətdir. Bu prosedura zamanı dəridə olan iltihabi elementlərin (kamedon, ağ civzələr) təmizlənməsindən savayı, dərinin qan dövranı və mübadilə prosesləri xeyli yaxşılaşır, tər və piy vəzilərinin fəaliyyəti normallaşır. Yaxşı təmizlənmiş dəri nəmliyi, oksigeni daha asanlıqla mənimsəyir. Bu təmizlənmədən sonra dəriyə çəkilən maska və kremlər dərinin təmizlənməsindən əvvəl istifadə olunduqlarından daha yaxşı effekt verir. (Təmizlənmədən əvvəl dəridəki məsamələr tutulmuş olunduğu üçün maskalarda və kremlərdə olan faydalı maddələr dəriyə daxil ola bilmir).
Dərinin təmiz olması yaxşı makiyajın əsasıdır. Tonal krem və pudralar təmizlənmiş dəri üzərinə daha təbii və bərabər surətdə çəkilir.
Beləliklə, dərinin kosmetik salon təmizlənməsi - üz dərisinin müxtəlif çirklərdən, xeyirli maddələrin dəriyə daxil olmasına mane olan ölmüş dəri hüceyrələrdən və piy tıxaclarından təmizlənməsindən ibarətdir. Kosmetik salonda aparılan bu prosedura istənilən dəri tipi (hətta quru) üçün vacib hesab edilir. Yadda saxlayın ki, bu proseduraların aparılmasına yaş həddi də, demək olar, yoxdur. Dərinin kosmetik salon təmizlənməsi yağlı dərilər üçün ay ərzində iki dəfə, normal və qarışıq tipli dərilər üçün ayda bir dəfə, quru dərilər üçün isə 2-3 ayda bir dəfə olmaqla aparılmalıdır. Təmizlənməsinin tezliyi hər bir fərdi halda kosmetoloq tərəfindən təyin edilir.
Üz dərisinin təmizlənməsinə olan kosmetik əks göstərişlər aşağıdakılardır: çoxlu sayda irinli sızanaqlar; dərinin müxtəlif irinli xəstəlikləri (frunkullar); ekzema; herpes və s.
Üz dərisinin salon təmizlənməsinin bir neçə təmizlənmə üsulları vardır. Dərinin təmizlənməsi üsulu dərinin vəziyyətindən asılı olaraq həkim-kosmetoloq tərəfindən seçilir. Dərinin salon təmizlənməsinin daha çox istifadə edilən bir neçə üsulunu nəzərdən keçirək.
1. Dərinin əllə (manual) təmizlənməsi
Bü, dərinin təmizlənməsində ən çox istifadə edilən çox sadə bir üsuldur. Bu zaman dərinin təmizlənməsi heç bir kosmetik aparatdan istifadə etməyərək yalnız əllərlə aparılır. Ona görə bu üsul daha travmatik və nisbətən ağrılı olur. Ancaq çoxlu sayda qüsurları olan (qara və ağ civzələr) problemli və yağlı dərilər üçün məhz bu üsul daha effektli hesab olunur. Üz dərisi zərif, nazik və çox quru olan hallarda isə kosmetoloqlar əllə təmizlənmədən istifadə edilməsini məsləhət görmürlər. Həkim-kosmetoloq dəri-sində çoxlu sayda irinli civzələri olanların dərisini də əllə təmizləməkdən imtina edərək, müştərisini əvvəl hökmən dəri həkiminə göndərir.
Dərinin əllə təmizlənməsi ilkin olaraq buxar vannası, ilıq kompreslər, parafin maskalar, həmçinin xüsusi qızdırıcı gellərdən istifadə edilməsi ilə başlanır. Bundan sonra kosmetoloq diqqətlə bütün çirk ilə tutulan məsamələri təmizləyir, hər bir kamedon (qara civzə) və miliumların (ağ civzə) daxilindəki möhtəviyyatı çıxardır.
Dərinin əllə təmizlənməsi başa çatdırıldıqdan sonra üzün dərisinə, onun vəziyyətindən asılı olaraq fərdi şəkildə seçilən maskalar sürtülür.
2. Braşinq və ya brosaj
Brosaj - aparata taxılaraq müxtəlif sürətlə fırlanan kiçik şotkalardan istifadə etməklə dərinin təmizlənmə üsuludur. Braşinq proseduranı yüngül pilinq effekti verir. Dəri hamar və parlaq şəkil alır, onun elastikliyi artır. Lakin bu prosedura zamanı dəri yalnız səthi olaraq təmizlənir və onun nəticəsi daha qısa bir müddət ərzində saxlanılır. Bu təmizləmə üsulu həmçinin, dərində yerləşən kamedon və miliumların təmizlənməsinə də imkan vermir. Buna görə də məsamələri xeyli dərəcədə çirklənmiş dərilər üçün bu üsuldan istifadə edilmir.
3. Dərinin ultrasəslə təmizlənməsi
Dərinin ultrasəslə təmizlənməsi - ultraqısa dalğalarla təsir etməklə dərinin qeyri-travmatik təmizlənməsi üsuludur. Dəri tonik və ya xüsusi gel ilə işləndikdən sonra xüsusi kosmetik aparat olan dalğa generatorunun təsirinə məruz qalır. Bu prosedura nəticəsində dəridəki məsamələr açıldıqdan sonra, onların daxilindən dəri səthinə qalxan çirklər xaric olunur. Ultrasəs təmizlənməsi həmçinin, dərini də hamarlaşdıraraq dəridəki qırış və çapıqların daha az nəzərə çarpmasına səbəb olur, dəridəki məsamələri daraldır, piy vəzilərindən piy ifraz edilməsini tənzimləyir. Ultrasəslə təmizləmə təravətini itirməyə başlamış dərinin cavanlığını qoruyub saxlamaq üçün ideal üsul hesab edilir.
Ancaq bir daha yadda saxlamaq lazımdır ki, dərinin ultrasəslə təmizlənməsi çox çirklənmiş dərilərin kifayət qədər təmizlənməsinin öhdəsindən gələ bilməz. Bu halda həkim-kosmetoloq dərinin əlavə olaraq əllə təmizlənməsini də məsləhət görə bilər. Aşağıdakı hallarda dərinin ultrasəslə təmizlənməsi əks göstəriş hesab edilir: hamiləlik, bir sıra dəri xəstəlikləri (vitiliqo, dərinin xoşxassəli törəmələri və s.).
4. Dərinin vakuumla təmizlənməsi (vakuum pilinqi)
Əllə təmizləmənin əsas rəqibi hal-hazırda tətbiq edilən vakuumla təmizləmə hesab edilir. Onun əllə təmizləmədən əsas fərqi, dərinin bilavasitə əllərlə deyil, kiçik tozsorana bənzəyən vakuum aparatı ilə təmizlənməsindən ibarətdir. Həkim-kosmetoloq aparatın sorucu borucuğunu üz dərisinin üzəri ilə sürüşdürərək kamedon və milumlarının daxilindəki möhtəviyyatı sorur. Dərinin vakuumla bu cür təmizlənməsi qeyri-travmatik olmaqla yanaşı, həm də, demək olar, ağrısız keçir. Lakin bir çox hallarda vakuum aparatının gücü dəridəki bəzi çətin sahələrin tam şəkildə təmizlənməsinə kifayət etmir. Bu halda vakuum təmizlənməsindən sonra həmin sahələr təkrar olaraq əllə təmizlənir. Vakuum təmizlənməsi epidermisin üst səthinin yenilənməsinə, dərinin qan dövranının yaxşılaşmasına da səbəb olur.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, dəri həddən artıq quru və həssas olduqda, həmçinin dəridə qırmızı sızanaqlar və üz dərisinin kuperozu (dəridəki damarların genişlənməsi) olduğu zaman vakuumla təmizlənmə üsulundan istifadə etmək olmaz!
5. Dərinin kimyəvi və lazerlə təmizlənməsi
Dərinin həm kimyəvi, həm də lazerlə təmizlənməsi üsulları pilinq (ingilis dilində "to pill" - təmizləmək, qabığını soymaq sözündəndir) hesab olunur. Onlar dərinin nazik üst qatının və onunla yanaşı, ölmüş dəri hüceyrələri və artıq piy qalıqlarının xaric edilməsi məqsədini daşıyır. Bu təmizləmə üsulları artıq dərəcədə çirklənmiş dərilər üçün nəzərdə tutulmamışdır.
Dərinin lazerlə təmizlənməsi zamanı kosmetik lazer şüalarından istifadə olunur. Bu zaman sanki dərinin səthi ilə sürüşdürülən lazer şüaları onun üst qatını "yeyərək" eyni zamanda onun səthini də hamarlaşdırır.
Dərinin kimyəvi təmizlənməsi zamanı xüsusi "yeyici" (aşındırıcı) kimyəvi maddələr sanki dərinin üst nazik qatını əridirlər. Bu proseduranın sonunda isə dəriyə yumşaldıcı, sakitləşdirici maska sürtülür.
6. Dezinkrustasiya (qalvanoterapiya)
Dezinkrustasiya - üz dərisinin dərin təmizlənməsi üsuludur. Bu kosmetik proses, dəriyə daimi elektrik cərəyanı və xüsusi kimyəvi məhlullar vasitəsi ilə təsir etməklə aparılır. Dezinkrustasiyadan istifadə edilməsi dərinin təmizlənməsi ilə yanaşı, dərinin dartılması və onun üzərindəki kiçik qırışların hamarlanmasına da səbəb olur.
Milli.Az /news.milli.az

Xəbərlər     Baxılıb: 652   Tarix: 04 mart 2021
f Paylaş


DİGƏR XƏBƏRLƏR

Papillomalardan xilas olmağın müxtəlif yolları

Mütəxəssilər dəridə əmələ gələn papillomaların daxili orqanlarla əlaqəli olduğunu söyləyirlər. Belə ki, dərisində papilloma olan adamların daxili orqanlarında da poliplər müşahidə edilir. Papilloma və poliplərdən müxtəli

Daban hissənin ağrıması, şpor və ya osteofit

Əgər dikdaban ayaqqabı geyindikdən sonra sizin ayaqlarınız ağrayırsa, deməli sizdə aşağıdakı problemlər var. Daban hissənin ağrıması, şpor və ya osteofit. Sümükdə əmələ gələn şpor və ya osteofit adalanan və ağrıya səbəb ola

Azərbaycan ÜST-ün qeydi ilə razı deyil

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (Agentlik) Azərbaycanın COVAX platforması çərçivəsində "Pfizer-BioNTech" vaksinlərini əldə edəcək 18 ölkə siyahısına daxil edilməməsi barədə qeydi ilə razı deyil. ÜST tərəfində

Şampuna duz qatıb istifadə etdikdə...

Şampun qabına duz əlavə etdi, saçları ilə əlaqəli bütün problemləri həll oldu. Şampuna duz qatıb istifadə etdikdə. Saçlarınızı yuduğunuz şampuna 2-3 qaşıq duz töküb saçlarınızı yuduqda şampunun tərkibi dəyişilir və saçla

Qidalanma haqqında əfsanələr və həqiqətlər

1. Deyilənlərə görə axşam saat 18.00-dan sonra yemək olmaz. Amma, əslində yatmazdan 3-4 saat əvvələ kimi qida qəbul etmək olar. 2. Deyilənə görə qara çörək orqanizm üçün faydalıdır. Amma onun orqanizmə faydası ağ çörəkdək

Qadınlar 30, 40, 50, 60 yaşından sonra necə qidalanmalıdırlar?

Qida qəbul etmə, qəbul edilən qidaların balanslaşdırılması insanın sağlm həyat tərzi sürməsi və sağlam yaşaması deməkdir. Yaş artdıqca isə insanlar qəbul etdikləri qidalara diqqət yetirməlidirlər. Qadınlar 30 yaşlarında nec

Qoltuqaltı tərləmələri nədən baş verir?

Qoltuqaltı tərləmələri nədən baş verir? Hiperhidroz nədir? Sən demə tərləmələrin səbəbi parazitlərdir. Mütəxəssislər qoltuqaltı tərləmələrin orqanizmdə olan parazitlər səbəbindən baş verdiyini deyirlər. Son illərin araşdırmalar

Sizin orqanizminizdə parazitin olmasını göstərən 10 əlamət

Ümumdünya Sağlamlıq Assosiayiyası Yer kürəsi əhalisinin 3,5 milyardının parazit xəstəliyinə tutuılduğunu söyləyir. Bu səhiyyə idarələrində qeydiyyatdan keçənlərin sayıdır. Həqiqətdə isə bu rəqəm daha yüksəkdir. Parazit digə

Bu 8 qidanın qəbulu xərçəng xəstəliyi riskini azaldır

Aşağıda adları çəkilən 8 qida vasitəsi orqanizmdə xərçəng hüceyrələrinin ölməsinə səbəb olur. Araşdirmalar aşağıda adları çəkilən qida vasitələrinin xərçəng hüceyrələrini öldürdüyünü təsdiq edib. Mütəxəssislər bu qidaları


sebet.az onlayn maqazin mp3 yukle
Mp3 yukle sayti


vizalar.az
viza desteyi


biletler.az
avia biletler


turlar.az

sonxeber.az kosmetika mehsullari geyim şəkilləri gözəllik məhsulları plastik əməliyyat baş ağrısı ilk tibbi yardım makaronlar kosmetika abdulla saiq yeni komekci seiri körpə allah nə görüşməli video indir