Bakirəlik nədir? - QIZLIQ PƏRDƏSİNƏ aid bütün suallara cavab

Bakirəlik nədir? - QIZLIQ PƏRDƏSİNƏ aid bütün suallara cavabQızlıq pərdəsi nədir?
Qızlıq pərdəsi vaginal girişdən 1-2 sm məsafədə yerləşən, qalınlığı 1-3 mm, diametri 2-3 sm olan qişadır. Ortada 10-15 mm diametrli çuxur var. Qızlıq pərdəsinin rəngi bizim ağız toxumasına bənzəyir. Qızlıq pərdəsi adətən ağ rəngdə deyil. Tərkibində zəif miqdarda kapilyar var. Qızlıq pərdəsində sinir şəbəkəsi zəifdir. Yetkinlik dövründə qızlıq pərdəsi elastik olur.
Qızlıq pərdəsi xüsusilə körpəlik və uşaqlıq dövründə vaginal kanalı qismən bağlayır. Bakteriya və ya göbələklərin daxil olmasına qarşı fiziki maneə yaradır. Bəzi cəmiyyətlərdə bakirəlik orqanı kimi göründüyü üçün onun bütövlüyünün qorunması vacibdir. Buna xalq arasında qızlıq pərdəsi, iffət pərdəsi, iffət üzüyü də deyilir. Tibbi məqalələrdə qızlıq pərdəsi (himen) kimi göstərilir.
Cinsi əlaqədən sonra qızlıq pərdəsi mütləq qanamamalıdır. Ancaq təkrar cinsi əlaqə ilə qanaxma ehtimalı artır. Qızlıq pərdəsi cırılan zaman bəzən çıxan qan vajinada toplanır. Bu vəziyyətdə bəzən laxtalanmış və tünd qan ertəsi gün vajinadan çıxır. Qızlıq pərdəsi zədələnir və vajinaya hər hansı cisim daxil olduqda qan axır. Bu, münasibətdən başqa səbəblər də ola bilər.
Qızlıq pərdəsi nə kimi görünür?
Qızlıq pərdəsi vajinanın 2-3 sm diametrli halqa və ya dairəyə bənzər hissəsidir. Cinsi əlaqə zamanı cinsiyyət orqanının vajina girişinə nüfuz etməsi ilə gərginlik arta bilər və yırtıla bilər. Qızlıq pərdəsinin qopması ən çox 5-7 saat arası olur. Çünki penis girişi zamanı ən çox gərginliyə bu hissələr məruz qalır.
Cinsi əlaqədən başqa mastürbasyon, zərbə, düşmə sonrası digər kəsiklərlə qızlıq pərdəsinin qopması baş verə bilər.
Qızlıq pərdəsi necə cırılır?
Qızlıq pərdəsi adətən ilk cinsi əlaqə zamanı cırılır. Lakin qızlıq pərdəsi elastik olanlarda ilk əlaqədə pozulmaya bilər. Qızlıq pərdəsi vajinanın girişində yerləşir. Cinsi əlaqə əsnasında cinsiyyət orqanının girməsi ilə ortadakı açıqlıqdan kənarlara doğru qoparılaraq cırılır.
Uzun müddət cinsi əlaqədə olmadıqda qızlıq pərdəsi öz-özünə bağlanmır. Zədələnmiş qızlıq pərdəsi uzun müddət əlaqə olmadıqda özünü bərpa etmir. Bununla belə, tikişlə təmir edilə bilər.
Qızlıq pərdəsi əlaqədən qaynaqlanırmı?
Qızlıq pərdəsi cinsi əlaqədən başqa mastürbasyon, yıxılma, müxtəlif idman fəaliyyətləri kimi müxtəlif səbəblərlə pozula bilər. Vaginaya başqa bir cismin (barmaq, vibrator, ginekoloji müayinə aləti və transvaginal ultrasəs probu kimi) daxil olması da iffət pərdəsini poza bilər.
Güclü düşmə ilə cinsiyyət nahiyəsinə dəymə nəticəsində qızlıq pərdəsi zədələnə bilər. Yerə düşdükdən sonra vaginal qanaxma halında müayinə və nəzarət tövsiyə olunur.
Qızlıq pərdəsində qan necə dayanır?
Qızlıq pərdəsindən qanaxmanın az olduğu hallarda öz-özünə dayanır. Heç bir müdaxilə tələb olunmur. Ancaq ağır qanaxma halında, öz-özünə dayanmaya bilər. Vaginal qablaşdırma və ya tikiş tələb oluna bilər.
Qızlıq pərdəsi qanayarkən cinsi əlaqə davam edə bilərmi?
Qızlıq pərdəsindən gələn qan miqdarı azdırsa və ləkə şəklindədirsə, əlaqə davam etdirilə bilər. Əgər qanaxmanın miqdarı həddindən artıq olarsa, qanaxma azalana qədər əlaqəni kəsmək lazımdır.
Qızlıq pərdəsi ilə menstruasiya qanı arasındakı fərq nədir?
Qızlıq pərdəsi qanı vajinanın girişindən, menstrual qan isə uşaqlıq yolundan əmələ gəlir. Qızlıq pərdəsi qanaxması adətən bir neçə damcı açıq çəhrayı və ya qırmızı rəngdədir. Menstrual qanaxma isə bir az daha sıx, laxtalanmış və daha qırmızı görünür.
Menstrual qanaxmada kiçik toxuma parçaları ola bilər. Ancaq qızlıq pərdəsi qanaması və menstrual qanaxma insanadan insane və vəziyyətə görə fərqli ola bilər. Ona görə də insanın özü bunu ayırd etməkdə çətinlik çəkir. Bununla belə, daxil olan qanın yerini anlamaq üçün ginekoloji müayinə tələb olunur.
Qızlıq pərdəsinin köçürülməsi menstrual qanaxmaya təsir edirmi?
Qızlıq pərdəsinin implantasiyası menstrual qanaxmaya birbaşa təsir göstərmir. İffət pərdəsinin menstruasiya dövrü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İffət pərdəsi üzərində aparılan əməliyyat menstruasiya dövrünü pozmur. Ancaq əməliyyat və istifadə olunan dərmanlarla bağlı stress səbəbiylə menstrual qanaxma təsirlənə bilər. Menstruasiya pozuntusu baş verə bilər. Menstrual qanaxmanın miqdarı fərqli ola bilər.
Qızlıq pərdəsi cırıldıqda aybaşıya təsiri olurmu?
Qızlıq pərdəsi pozulduqda, menstruasiya təsirlənmir. Qızlıq pərdəsi vajinanın girişində yerləşir. Menstrual qanaxma ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin qızlıq pərdəsinin pozulması insanda stress yaradırsa, menstrual qanaxma da dolayı yolla təsirlənə bilər.
Bakirə qızlar tampon və ya süpozituarlardan istifadə edə bilərmi?
Bakirə qızlar tampon və ya süpozituarlardan istifadə edə bilməzlər. Vajinaya tampon və ya süpozituar yeridərkən qızlıq pərdəsi zədələnə bilər. Buna görə də tövsiyə edilmir.
Qızlıq pərdəsini cırmaq üçün neçə sm lazımdır?
Qızlıq pərdəsi vajinanın 1-2 sm içərisindədir. Vajinaya hər hansı bir girişlə pozula bilər. Cinsi əlaqə, vaginal müayinə, vaginal tamponların istifadəsi, vaginal süpozituarların istifadəsi, barmaqların vajinaya daxil edilməsi qızlıq pərdəsini poza bilər.
Bundan əlavə, xarici təmaslarda (mastürbasyon, sürtünmə, müxtəlif idman növləri ilə bağlı travma) iffət membranı zədələnə bilər. Vaginal axıntıya görə ginekoloq tərəfindən vajinadan alınan kultura qızlıq pərdəsinə zərər vermir.
Xarici travmalarda daha asan pisləşə bilər. İffət pərdəsinin quruluşca daha incə olması və kiçik dəliklərə malik olması onun daha asan zədələnməsinə səbəb ola bilər.
Qızlıq pərdəsi sürtünmə ilə pozula bilərmi?
Qızlıq pərdəsi sürtünmə nəticəsində cırıla bilər. Sürtünmə ilə əlaqədə penisin vaginal girişlə təması ilə pozula bilər. Çünki iffət pərdəsi vaginal girişin yaxınlığında yerləşir. Buna görə də sürtünmə ilə parçalana bilər. Sürtünmə nəticəsində zədələnirsə, qızlıq pərdəsi ginekoloji müdaxilə ilə bərpa edilə bilər.
Qızlıq pərdəsi öskürək və ya gərginliklə pozula bilərmi?
Kəskin öskürmək qızlıq pərdəsini pozmur. İffət pərdəsinin pozulması üçün vajinal giriş olmalıdır. Qızlıq pərdəm sınmayıb, qanmayıb, nə edim?
Qızlıq pərdəsi hər qadında eyni forma və quruluşda deyil. Bəzi qadınlarda elastik ola bilər. Nadir hallarda anadangəlmə olmaya bilər.
Cinsi əlaqə zamanı qızlıq pərdəsi necə cırılır?
Cinsi əlaqə zamanı penis vajinaya daxil olduqda qızlıq pərdəsi böyüyərək yırtılır. Adətən 2-3 damcı qanama müşahidə edilir. Çünki cinsi əlaqə qızlıq pərdəsində toxuma gərginliyinin ən yüksək olduğu nöqtədir. Bununla belə, qızlıq pərdəsi normal olsa belə, kifayət qədər vaginal nəmləndirmə təmin olunarsa, pisləşmə dərhal baş verə bilməz.
Qızlıq pərdəsinin pozulması necə anlaşılır?
Bu yaxınlarda qızlıq pərdəsinin qopması baş verdikdə başa düşülə bilər. Qızlıq pərdəsi qırıldıqdan sonra 7-10 gün ərzində həkimə müraciət etsəniz, pisləşmənin bu müddət ərzində baş verdiyini söyləmək olar. Ancaq qızlıq pərdəsinin pozulmasından 10-15 gün sonra həkimə müracət etməklə, dəqiq vaxt demək mümkün olmaya bilər. Çünki bu müddət ərzində toxuma özünü bərpa etmiş olur.
Qızlıq pərdəsinin necə cırıldığını anlamaq mümkündürmü?
Qızlıq pərdəsinin müayinəsi ilə qızlıq pərdəsinin necə zədələndiyini anlamaq çox çətindir. Çünki qızlıq pərdəsi müxtəlif səbəblərdən zədələnə bilər. Lakin ilk cinsi əlaqə ilə qopmalar adətən saat 5-7 arası bir və ya iki yerdə olur. Digər yerlərdən qopmaların necə baş verə biləcəyi bəlli deyil. Kişilər adətən qızlıq pərdəsinin cırıldığını hiss etmirlər. Cinsi əlaqə zamanı qızlıq pərdəsinin pisləşməsi adətən bir neçə damcı qanla başa düşülür.
Qızlıq pərdəsini özünüz görmək mümkündürmü?
Ayaqları yanlara açılan və daxili dodaqları xaricə açılan zaman insan qızlıq pərdəsini öz güzgüsü ilə görə bilər. Lakin onun bütövlüyünü və görünüşünü qiymətləndirmək təcrübə tələb edir.
Qızlıq pərdəsi oranın çox daxilində ola bilərmi?
Qızlıq pərdəsi normal olaraq vaginal açılışdan 1-2 sm dərinlikdədir. Ancaq nadir hallarda bir az daha içəridə ola bilər.
Normal və cırıq qızlıq pərdəsi
Qızlıq pərdəsi cırılanda onun bütövlüyü pozulur. Bu zaman qızlıq pərdəsi dəliyi öz adi yumru görünüşünü itirir və nizamsız şəkildə haşiyələnir. İlk cinsi əlaqədən sonra bu sahədə bir neçə böyük qalıq toxuma parçası qalır. Ancaq təkrarlanan əlaqələrlə bu hissələrdə də zədələnmə və pozulma baş verir.
Qızlıq pərdəsi 10-15 gündən sonra müayinə olunarsa, qızlıq pərdəsinin nə zaman cırıldığını söyləmək olmaz. Ancaq 7-10 gün ərzində qızlıq pərdəsi müayinə edildikdə, qızlıq pərdəsinin qopmasının yeni olduğunu söyləmək olar. Hər iki halda müvəqqəti və daimi qızlıq pərdəsi bərpa etmək mümkündür.
Masturbasiya zamanı qızlıq pərdəsi qırılır?
Mastürbasyon zamanı qızlıq pərdəsi yırtıla bilər. Mastürbasyon zamanı vaginal girişə barmaq daxil edilərsə, qızlıq pərdəsinin pozulma ehtimalı artır. Ona görə də yadda saxlamaq lazımdır ki, mastürbasyon zamanı qızlıq pərdəsi qopa bilər.
Qızlıq pərdəsi cırılanda ağrıyır?
Qızlıq pərdəsi zəif sinir şəbəkəsi olan bir toxumadır. Bununla belə, bütün zərlərdə eyni miqdarda neyron şəbəkəsi yoxdur. Bəzi qadınlarda qızlıq pərdəsinin sinir əlaqələri az, bəzi qadınlarda isə bir qədər çox olur. Bu, qızlıq pərdəsi yırtıldıqda hiss olunan ağrının miqdarına və müddətinə təsir edəcək. Ümumiyyətlə, qızlıq pərdəsi cırılan zaman yüngül ağrı hiss oluna bilər. Həddindən artıq ağrı və onu müşayiət edən həddindən artıq qızlıq pərdəsi qanaxması vaginal yırtığın əlaməti ola bilər. Bu baxımdan diqqətli olmaq lazımdır.
Qızlıq pərdəsi ağrısı adətən qısa müddətli olur və cinsi əlaqə zamanı baş verir. Daha sonra yüngül bir karıncalanma ağrı hiss edilə bilər. Həddindən artıq və dözülməz ağrıların olması normal deyil. Bu vəziyyətdə səbəbi anlamaq üçün ginekoloji müayinə tələb oluna bilər.
Qızlıq pərdəsi pozularkən həmişə qan axır?
Qızlıq divarı cırılanda bir neçə damcı qanaxma olur. Bununla belə, əksər vaxtlar olmaya da bilər.
Qızlıq pərdəsi ağır yük qaldıranda zədələnirmi?
Qızlıq pərdəsi ağır yük qaldırdıqda zədələnmir. Ancaq qızlıq pərdəsini bərpa etmək üçün həyata keçirilən əməliyyatından sonra ağır yük qaldırma tikişlərin açılmasına səbəb ola bilər. Bu zaman qızlıq pərdəsi tikişlərinin açılması ilə yüngül qanaxma müşahidə oluna bilər. Ona görə də qızlıq pərdəsi təmirdən sonra sağalma dövründə ağır işlərdən çəkinmək lazımdır.
Qızlıq pərdəsi anadangəlmə cırıq ola bilərmi?
Qızlıq pərdəsində anadangəlmə yırtıq mümkün deyil. Ancaq qızlıq pərdəsi çox nadir hallarda anadangəlmə olmaya da bilər. Bəzən qalıq şəklində tapıla bilər. Qızlıq pərdəsinin bir çox anadangəlmə növləri var. Bu qızlıq pərdəsi növlərindən bəziləri qızlıq pərdəsinin müayinəsində cırılma ilə qarışdırıla bilər.
Qızlıq pərdəsi cırıldıqda qan necə gəlir?
Qızlıq pərdəsi zəif sinir şəbəkəsini və kapilyarları ehtiva edir. Qızlıq pərdəsi yırtıldıqda qanaxma məhz bu kapilyar şəbəkədən qaynaqlanır. Qızlıq pərdəsi yırtıldıqda adətən bir neçə damcı qırmızı qanaxma olur. Ancaq cinsi əlaqədə çətinlik olarsa, qızlıq pərdəsi cırıldıqda vaginal divara qədər uzana bilər. Bu vəziyyətdə qanaxma daha çox olacaq. Qanama davam edərsə və miqdarı artarsa, həkim müdaxiləsi tələb olunur.
Qızlıq pərdəsi cırıldıqda aybaşı ağrıları azalırmı?
Qızlıq pərdəsi cırıldıqda, menstruasiya ağrıları bu vəziyyətdən təsirlənmir. Menstruasiya ağrısını yaradan mexanizmlər zənciri qızlıq pərdəsi ilə əlaqəli deyil. Menstrual ağrılar, menstruasiya zamanı uşaqlığın daxili qişasını tökmək üçün ifraz olunan kimyəvi strukturlar və uşaqlığın daralması kimi mexanizmlərlə meydana gəlir. Bu səbəbdən də menstrual ağrının qızlıq pərdəsinin qopması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Saglamolun.Az

Sağlamlıq     Baxılıb: 2902   Tarix: 03 aprel 2023
f Paylaş

Ustalar.az ustalar sayti

Oxşar xəbərlər

.

Ödyolu, sidikyolu xəstəlikləri üçün unikal bitki - Bilmədən istifadə öldürür

Qara batbat qaragilə fəsiləsinə mənsub olub, 2 illik ot bitkisidir. Gövdəsinin uzunluğu 1 metrdir. Yarpaqları iri, boz-yaşıl rəngli, aşağı hissəsi yarıq, yuxarı hissəsi yumurta formasındadır. Yarpaqlarının saplağı həcmli

.

Şarmlı qadınlarda kişiləri başdan çıxaran şeylər - BU YALNIZ QADIN SİRRİDİR - FOTOLAR

Qadınlar kişilərin diqqətini cəlb etmək üçün bir çox üsullardan istifadə edirlər. Bu üsullar nəticə vermədikdə özünü bədbəxt hiss edir, amma əslində vəziyyət o qədər də mürəkkəb deyil. Kişilərin qadınlara baxdığı bəzi məqamla

.

Siqareti tərgitməyə kömək edən bitki

Siqaret cəkməyə insanı sovq edən nikotindir. Nikotin insanı siqaretdən asılı eden kimyəvi maddədir. Məhz bu asılılığa görə siqareti tərgitmək bir çox hallarda çox çətin olur. Bəzi bitkilər bu işdə kömək edə bilər. Belə bitkilərdə

.

Həftədə 3 dəfə intim münasibət - Bu xəstəlikləri sağaldır

Müntəzəm sağlam cinsi münasibətlər insan orqanizmində bir sıra pozğunluqlar və xəstəliklərin müalicəsinə də müsbət təsirini göstərir.  seksin hansı xəstəliklərdə yardımçı dərman ola biləcəyi barədə araşdırmasını təqdim edir

.

Xalq təbabətinin əvəzedilməzi Nanə

Bir çox in . san mədə xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Xalq təbabətində mədə ağrıları zamanı ən yaxşı bitki kimi nanənin adı çəkilir. Mütəxəssislər iştaha və qaz problemi olanlara, mədə ağrısından əziyyət çəkənlərə yaban

.

Seksoloq Ləman Telmanqızıdan qadınlar və kişilərə məsləhət - Cinsi istək bitibsə

"Cinsi arzunun itirilməsi həm kişilərdə, həm də qadınlarda cinsi istəyin azalması kimi müəyyən edilir. Fiziki və psixoloji yorğunluq, həyat keyfiyyətindəki dəyişikliklər də cinsi istəyin dəyişməsinə səbəb ola bilər"

.

Cinsi gücü artırmaq üçün - 10 TƏBİİ VASİTƏ

Bitki çayları:. Bədəndə maye axını sürətləndirən bitki çayları içdiyiniz zaman qan dövranı sürətlənir, ehtiras və həyəcan artır. Enerji səviyyəsini də artıran bitki çayları cinsi həyatı canlandırır. Jenşen:. Ginseng min illərdi

.

İntimdən sonra qadınların sevmədiyi şey - Kişilər niyə yatmaq istəyir?

Orqazmdan sonra dincəlmək istəyi yaradan hormonlardan biri də sevgi hormonu adlanan oksitosin hormonudur. Cinsi əlaqə zamanı artan bu hormon orqazmı tətikləyir. Həm kişilər, həm də qadınlar tərəfindən ifraz olunan oksitosi

.

Psixoloq ideal öpüşün 3 sirrini açdı

Romantik münasibət və evliliyi ehtiraslı öpüşsüz təsəvvür etmək mümkün deyil.  . "Medicina" xəbər verir ki, psixoloq Kevin Bennet şəxsi həyatda uğur qazanmaq üçün düzgün və yaddaqalan öpüşün vacibliyini vurğulayıb

turlar.az

sonxeber.az toy makiyajlari sade makiyaj sekilleri qadın geyimi qadın müdafiəsi mektebli sac duzumleri uc baci dolmasi dekorasiya kosmetika novruz bayramına aid tərəzi sac modelleri 8 mart qiz evi